ZAPCO Agendas All Archives

November 8, 2021 November 8, 2021
October 12, 2021 October 12, 2021
September 13, 2021 September 13, 2021
August 9, 2021 August 9, 2021
July 12, 2021 July 12, 2021
June 14, 2021 June 14, 2021
May 10, 2021 May 10, 2021
April 12, 2021 April 12, 2021
February 8, 2021 - Revised February 8, 2021 - Revised
February 8, 2021 February 8, 2021
January 11, 2021 January 11, 2021
December 21, 2020 - Special Session December 21, 2020 - Special Session
December 14, 2020 December 14, 2020
November 9, 2020 November 9, 2020
October 13, 2020 October 13, 2020
September 28, 2021 Quorum Notice September 28, 2021 Quorum Notice
September 8, 2020 September 8, 2020
August 11, 2020 August 11, 2020
July 14, 2020 July 14, 2020
June 9, 2020 June 9, 2020
April 14, 2020 April 14, 2020
April 1, 2020 - Postponed April 1, 2020 - Postponed
March 4, 2020 March 4, 2020
February 5, 2020 February 5, 2020
January 8, 2020 January 8, 2020
December 4, 2019 December 4, 2019
November 6, 2019 November 6, 2019
October 2, 2019 October 2, 2019
September 4, 2019 September 4, 2019
August 7, 2019 Amended August 7, 2019 Amended
August 7, 2019 August 7, 2019
July 10, 2019 July 10, 2019
June 5, 2019 June 5, 2019
May 1, 2019 May 1, 2019
April 3, 2019 April 3, 2019
March 6, 2019 March 6, 2019
February 13, 2019 Special February 13, 2019 Special
February 6, 2019 February 6, 2019
January 9, 2019 January 9, 2019
December 5, 2018 December 5, 2018
November 7, 2018 November 7, 2018
October 3, 2018 October 3, 2018
September 5, 2018 September 5, 2018
August 1, 2018 August 1, 2018
July 11, 2018 July 11, 2018
June 6, 2018 June 6, 2018
May 2, 2018 May 2, 2018
April 11, 2018 Joint Work Session April 11, 2018 Joint Work Session
April 4, 2018 April 4, 2018
March 15, 2018 March 15, 2018
March 7, 2018 March 7, 2018
February 7, 2018 February 7, 2018
January 3, 2018 January 3, 2018
December 6, 2017 December 6, 2017
November 1, 2017 November 1, 2017
October 4, 2017 October 4, 2017
September 6, 2017 September 6, 2017
August 16, 2017 - Special Meeting August 16, 2017 - Special Meeting
August 2, 2017 - Cancelled August 2, 2017 - Cancelled
July 5, 2017 July 5, 2017
June 7, 2017 June 7, 2017
May 3, 2017 May 3, 2017
April 5, 2017 April 5, 2017
March 1, 2017 March 1, 2017
February 1, 2017 February 1, 2017
January 4, 2017 January 4, 2017
December 7, 2016 December 7, 2016
November 2, 2016 November 2, 2016
October 5, 2016 October 5, 2016
September 7, 2016 September 7, 2016
August 22, 2016 August 22, 2016
August 3, 2016 August 3, 2016
July 6, 2016 July 6, 2016
June 1, 2016 June 1, 2016
May 04, 2016 May 04, 2016
April 6, 2016 April 6, 2016
March 2, 2016 March 2, 2016
February 3, 2016 February 3, 2016
January 6, 2016 January 6, 2016
December 2, 2015 December 2, 2015
November 4, 2015 November 4, 2015
October 7, 2015 October 7, 2015
September 16, 2015 September 16, 2015
September 2, 2015 September 2, 2015
August 5,2015 August 5,2015
July 01, 2015 July 01, 2015
June 03, 2015 June 03, 2015
May 6, 2015 May 6, 2015
May 06, 2015 May 06, 2015
April 8, 2015 Special Meeting April 8, 2015 Special Meeting
April 01, 2015 April 01, 2015
February 4, 2015 February 4, 2015
March 4, 2015 March 4, 2015
January 7, 2015 January 7, 2015
December 3, 2014 December 3, 2014
November 5, 2014 November 5, 2014
October 1, 2014 October 1, 2014
September 3, 2014 September 3, 2014
August 6, 2014 August 6, 2014
July 9, 2014 July 9, 2014
June 4, 2014 June 4, 2014
May 7th, 2014 May 7th, 2014
April 21, 2014 April 21, 2014
April 2, 2014 April 2, 2014
March 5, 2014 March 5, 2014
February 5, 2014 February 5, 2014
January 8, 2014 January 8, 2014
December 4, 2013 December 4, 2013
November 6, 2013 November 6, 2013
October 2, 2013 October 2, 2013
September 4, 2013 September 4, 2013
August 7, 2013 August 7, 2013
July 3, 2013 July 3, 2013
June 5, 2013 June 5, 2013
May 1, 2013 May 1, 2013
April 3, 2013 April 3, 2013
March 6, 2013 March 6, 2013
February 6, 2013 February 6, 2013
January 9, 2013 January 9, 2013